Press Room

„Smarting up: Cooperation between cities and startups" 10 March 2017

Smarting up Współpraca miast i start-upów” 10 marca 2017

Media entities may use the available materials upon prior source delivery only.

Podmioty medialne mogą korzystać z udostępnionych materiałów jedynie w przypadku podania ich źródła "www.eebd.eu".