Cel działania

W skład Rady Przedsiębiorczych Kobiet wchodzą przedstawicielki polskich podmiotów o strategicznym znaczeniu dla gospodarki, instytutów naukowo-badawczych oraz organizacji pozarządowych. Rada Przedsiębiorczych Kobiet udziela wsparcia mentorskiego, proponuje wymianę doświadczeń oraz wspieranie rozwoju przedsiębiorstw, które zostały założone przez kobiety, zarówno istniejących, jak i nowo powstałych. Rada rozwija swoją działalność we wszystkich sektorach gospodarki.

W ramach swojej aktywności Rada Przedsiębiorczych Kobiet podejmuje następujące działania:

  • prowadzenie projektów biznesowych o charakterze krajowym i międzynarodowym,
  • wsparcie przedsiębiorców w zakresie finansów, gospodarki i prawa,
  • budowanie płaszczyzny współpracy i wymiany doświadczeń między Członkiniami Rady a współpracującymi z nimi przedsiębiorstwami,
  • promowanie przedsiębiorczości, innowacyjności i nowej świadomości niezbędnej dla rozwoju nowoczesnej gospodarki,
  • wsparcie eksportu unikalnych produktów i usług na arenie międzynarodowej,
  • promowanie rozwiązań stworzonych przez kobiety: branding, budowanie wizerunku marek.